Jeżeli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa albo reketerem, któremu powierzony został proces rekrutacji i selekcji pracownika na jakieś stanowisko, z pewnością chcesz dokonać jego właściwego wyboru. Istnieje wiele metod, aby to zrobić. Muszą one być dopasowane do branży i do charakteru stanowiska. Bardzo często wstępnie robi się listę kryteriów doboru kandydata- wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, cechy osobowości itd. Na przykład, jeśli szukasz kogoś na stanowisko mechanika, z pewnością będziesz chciał, aby była to osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe, np. technika samochodowego lub wyższe, np. po studiach na kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn lub posiadająca doświadczenie w tym zakresie. Ponadto, prawdopodobnie  będziesz chciał sprawdzić jego kompetencje i umiejętności. Możesz to zrobić poddając kandydata próbie polegającej na wykonaniu jakiegoś zadania typowego dla oferowanego stanowiska lub prosząc go o wypełnienie testu pisemnego sprawdzającego jego wiedzę w pożądanym zakresie.