Wózki widłoweAby można było bezpiecznie i zgodnie z przepisami eksploatować wózek widłowy w swoim przedsiębiorstwie trzeba spełnić wiele warunków i przestrzegać wielu przepisów.

Oto kilka przykładowych wymagań jakie musi spełniać firma, by móc bezpiecznie posługiwać się wózkami widłowymi w swojej działalności.

– każdy wózek widłowy musi posiadać dokumentację eksploatacyjną pojazdu

– wózek musi mieć aktualne badania techniczne zapisane w dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu

– każdy z operatorów pojazdów tego typu musi przejść oddzielne szkolenie BHP w ramach, którego zostanie poinformowany o panujących w firmie warunkach eksploatacyjnych jak np. stan dróg i nawierzchni, zagrożeniach pożarowych i innych, rodzaju i stanie ładunków które będzie transportował

– firma jest zobowiązana do zabezpieczenia terenu, w ramach którego będzie poruszał się pojazd załadunkowy, w szczególności do zadbania, by w zasięgu operowania wózkiem nie znajdowały się żadne osoby postronne, czy inni pracownicy

– pracodawca jest zobowiązany do ustalenia bezpiecznych prędkości na terenie firmy z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pracujących maszyn i ludzi

– przy pracach załadunkowych musi być stanowiony szczególny nadzór, by wyeliminować ewentualne wypadki lub ich złe skutki, szczególnie podczas operowania niebezpiecznymi ładunkami

Operator wózka widłowego musi mieć ukończony osiemnasty rok życie, musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia danego typu pojazdu, jak i posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na wykonywanie tego zawodu. Oprócz tego musi otrzymać bezpośrednie zezwolenie od pracodawcy na wykonywanie tej pracy.

Po spełnieniu tych wszystkich wymagań pracownik jest zobowiązany do każdorazowej kontroli technicznej pojazdu przed rozpoczęciem pracy, a wszelkie ewentualne usterki czy wady zgłaszać przełożonym.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, czy dokonywanie napraw sprzętu przez osoby bez odpowiednich uprawnień.

Każdy eksploatowany wózek widłowy musi być pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego

Po szczegółowe informację zapraszamy na stronę www.promag.pl/Wozki_widlowe